Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

Công văn số 1090-CV/TU, ngày 09/02/2018 về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

9.2.2018 - 10:25

Căn cứ Công văn số 1084-CV/TU, ngày 06/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 06-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường trực Thị thông báo thành phần, thời gian và địa điểm dự hội nghị trực tuyến như sau:


          1. Thành phần, kính mời:

          - Thường trực Thị ủy;

          - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy;

          - Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã;

          - Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã;

          - Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã;

          - Các đồng chí thủ trưởng các phòng, ban, ngành thị xã: Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp thị xã;

          - Trưởng các ban của Thị ủy; đồng chí chánh văn phòng, phó chánh văn phòng (phụ trách nội chính) Thị ủy.

          2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 8 giờ, ngày 22/02/2018 (mùng 7 tết).

          3. Địa điểm: Tại phòng họp Thị ủy.

          Giao văn phòng Thị ủy chuẩn bị nội dung phát biểu tại hội nghị.

          Kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian./.

Tải file: /uploads/News/files/CV%202018%20hoi%20nghi%20tham%20nhung.doc

 

 

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK