Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN HOẠT ĐỘNG

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I/2018

9.2.2018 - 9:12

Ngày 05/2/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng mở lớp nhận thức về Đảng khóa I năm 2018.


Đến dự lễ khai giảng có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng  và 127 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có đạo đức, phẩm chất tốt, có thành tích trong sản xuất và công tác được chi đoàn, công đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét gửi đi học.

Thời gian học tập là 05 ngày, từ ngày 05 đến 09/02/2018, học viên sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề theo tài liệu Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện đồng chí: Lê Thanh Nhân – Phó Giám đốc Trung tâm lên phát biểu khai giảng, học viên Lê Kim Long đại diện cho 127 học viên lên phát biểu hứa hẹn.

Thông qua lớp học, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về cương lĩnh của Đảng, về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó, mỗi đồng chí xác định được động cơ phấn đấu vào Đảng một cách đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập rèn luyện, lao động sản xuất, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia nhiệt tình các phong trào của địa phương để sớm đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hồng Thọ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK