Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Linh, nhiệm kỳ 2015 - 2020

9.2.2018 - 7:57

Ngày 08/02/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Linh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Nguyễn Văn Đương, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Linh.


Căn cứ quyết định số 690-QĐ/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020. Để củng cố, kiện toàn và góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Linh; xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Linh, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Văn Đương, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Linh./.

Nguyễn Thị Thu Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK