Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN BVCSSK CÁN BỘ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (KHÓA XII)

9.2.2018 - 14:10

     Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐUK, ngày 22/11/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (khóa XII), chiều ngày 08/02/2018 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã tổ chức cho công chức, viên chức trong đơn vị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa XII). 


     Tham dự có 10/18 CCVC là quần chúng ( các đồng chí lãnh đạo và đảng viên đã học các lớp của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức).

     Đồng chí Bí thư chi bộ đã phổ biến những nội dung, quan điểm cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 ( khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác dân số trong tình hình mới.

     Bên cạnh việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đồng chí Bí thư chi bộ cũng phổ biến Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó có xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

     Sau học tập và quán triệt, tập thể chi ủy và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) theo chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan./.

Nguyễn Lan Anh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK