Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

12.2.2018 - 14:7

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 04/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 76- KH/ĐUK, ngày 15/01/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng ngày 07/02/2018, chi bộ UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Thủ trưởng cơ quan đã tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2018 cho tất cả cán bộ, đảng viên cơ quan UBKT Tỉnh ủy.


Tại hội nghị quán triệt này, đồng chí Thủ trưởng cơ quan đã giới thiệu chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong cách lãnh đạo sâu sát, dân chủ, quyết đoán, khéo dùng người, trọng dụng người tài; phong cách cách mạng, khoa học, năng động sáng tạo. Phong cách, tác phong công tác trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người.

Hội nghị là dịp để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp cán bộ, đảng viên có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các chủ trương đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao./.

NTH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK