Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | TIN HOẠT ĐỘNG

KHỐI THI ĐUA SỐ 1 TRIỂN KHAI KÝ KẾT THI ĐUA NĂM 2018

9.2.2018 - 14:20

Chiều ngày 06/02/2018, tại phòng họp Thị ủy La Gi, với sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Tôn Thất Muộn – Bí thư Đảng ủy Khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Khối thi đua số 01 gồm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (Trưởng khối thi đua), Văn phòng Thị ủy (Phó khối thi đua), Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức và Ủy ban kiểm tra Thị ủy tiến hành ký kết và phát động thi đua năm 2018. 


Khối thi đua số 01 quyết tâm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa X về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Quyết định số 917-QĐ/TU, ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã và một số nội dung khác của phong trào thi đua yêu nước năm 2018 do thị xã phát động./.

Tấn Dũng (Ban Tuyên giáo Thị ủy)
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK