Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt Chuyên đề năm 2018

8.2.2018 - 7:57

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/ĐUK ngày 15/01/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chiều ngày 06/02/2018, đồng chí Trần Văn Để - Bí thư Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức sinh hoạt Chuyên đề năm 2018

Trong buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên chi bộ, quần chúng cơ quan Ban Nội chính đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày toàn bộ nội dung tài liệu học tập chuyên đề. Qua đó giúp cho đảng viên, quần chúng hiểu thêm về phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống của Người để học tập và làm theo.

Đồng thời, chi ủy cũng đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên các văn bản của Trung ương: Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý các bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK