Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

7.2.2018 - 16:35

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.


    Sáng ngày 31/01/2018, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh (Ban chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

    Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh, việc thực hiện quy chế dân chủ trong năm 2017 ở các loại hình cơ sở đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện QCDC gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân đạt tỷ lệ cao và tăng hơn năm 2016, một số vụ việc tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm; bước đầu xây dựng chính quyền điện tử thông qua hoạt động của Trung tâm hành chính công của tỉnh gắn với lấy ý của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức.

    Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban chỉ đạo các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt QCDC ở cấp, ngành mình, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thúy Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK