Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG

7.2.2018 - 14:37

Nhân Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2018) và hưởng ứng lời phát động thi đua của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ngày 26/01/2018, tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, với chủ đề:

Phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy thi đua lập công dâng Bác thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp


Mỗi tập thể, cá nhân của Ngành Kiểm tra Đảng quán triệt và triển khai đạt kết quả tốt các nội dung sau đây:

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao:

- Tham mưu phục vụ cấp ủy thực hiện có hiệu quả toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên kể cả ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ giám sát, nhất là “Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc giữ gìn đạo đức lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương”.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng đảm bảo đúng thời gian quy định của Điều lệ Đảng.

- Chủ động xử lý và đề xuất cấp ủy xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

- Tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp dưới.

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; xây dựng quy chế phối hợp và quy định của cấp ủy về công tác kiểm tra.

Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng:

- Từng đơn vị xây dựng kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; phát động phong trào thi đua ở UBKT các cấp, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Ngành và tổ chức triển khai kế hoạch.

- Động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác kiểm tra các cấp, phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng./.

NTH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK