Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017

6.2.2018 - 10:6

        Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 133-KH/HU, ngày 20/10/2017, ban hành Quyết định số 1049-QĐ/HU, ngày 20/10/2017 thành lập 10 Tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng cùng các thành viên là một số đồng chí Huyện ủy viên và lãnh đạo các cơ quan, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện, để hướng dẫn, theo dõi, giám sát và kết luận việc triển khai thực hiện ở 43 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. 


        Nhìn chung, các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện Kế hoạch số 133-KH/HU bảo đảm theo yêu cầu, nội dung, trình tự các bước đã đề ra. Trong đó, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc; đánh giá phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng theo đúng nội dung và tiêu chí các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Toàn huyện có 43 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện, 231 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, đến nay 100% tổ chức đảng đều đã hoàn thành việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Tổng số đảng viên toàn đảng bộ huyện là 2904 đảng viên; trong đó, có 2584 đảng viên đã được kiểm điểm và đánh giá xếp loại, đảng viên chưa kiểm điểm tự phê bình và phê bình là 07 đảng viên, đảng viên miễn công tác và sinh hoạt không kiểm điểm, xếp loại là 313 đảng viên. Số cơ sở Đảng đạt loại TSVM: 11, đạt tỷ lệ 25,58 %. Số cơ sở Đảng đạt loại HTTNV: 10, đạt tỷ lệ 23,25. Số cơ sở Đảng đạt loại HTNV: 19, đạt tỷ lệ 44,18 %. Số cơ sở Đảng xếp loại Yếu: 03, đạt tỷ lệ 6,97 %. Về phân loại chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: Tổng số 231 chi bộ trực thuộc 27 đảng bộ cơ sở, kết quả: 73 chi bộ trong sạch vững mạnh đạt 31,6%; 76 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 32,9%; 72 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ đạt 31,17%; 10 chi bộ xếp loại yếu chiếm 4,33%.

        Về đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017: Tổng số đảng viên 2904 (tính đến thời điểm phân loại). Số đảng viên đã kiểm điểm, phân loại: 2584. Số đảng viên không phải kiểm điểm phân loại: 313. Số đảng viên chưa kiểm điểm, phân loại: 07. Về phân loại đảng viên: có 135 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,       1784 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 636 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 12 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ nhưng có hạn chế từng mặt, 17 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 313 đảng viên không phân loại (do miễn sinh hoạt, miễn công tác, mới kết nạp dưới 6 tháng và đã chuyển sinh hoạt đảng tạm thời) và 07 đảng viên chưa phân loại (do bệnh, đi làm ăn xa, chưa về kịp).

        Tuy nhiên, một số cấp ủy cơ sở chưa nghiên cứu kỹ quy trình, tiêu chí theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 10 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá chất lượng chi bộ thôn - khu phố nên còn lúng túng trong khâu triển khai thực hiện, đánh giá, xếp loại chưa sát đúng với các tiêu chí đã đề ra. Trong đánh giá phân tích chất lượng cơ sở đảng cũng như báo cáo kiểm tra toàn diện, một số cấp ủy chưa chú ý liên hệ với nghị quyết của cấp trên và cấp mình đã đề ra; một số cấp ủy có gợi ý kiểm điểm sâu đối với tập thể và cá nhân nhưng việc báo cáo kết quả kiểm điểm sâu còn chậm.

        Thời gian đến, các chi, đảng bộ tiếp tục tổ chức kiểm điểm phân loại số đảng viên còn lại, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ (qua Ban Tổ chức huyện ủy), trong quý I/2018; xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018 gắn với xây dựng và thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được kết luận, chỉ ra trong năm 2017, nhất là củng cố những chi bộ, tổ chức đảng xếp loại yếu kém năm 2017; đồng thời, định hướng giúp đỡ giáo dục đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ năm 2017. Chỉ đạo việc đăng ký các danh hiệu thi đua về mặt nhà nước, đảng đối với cá nhân, tập thể gắn với đăng ký thi đua của từng cá nhân đảng viên và tổ chức cơ sở đảng theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể; trong đó gửi danh sách đăng ký thi đua đảng viên HTXSNV, thi đua chi bộ trực thuộc đảng ủy và các cơ sở đảng năm 2018 gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy), đồng thời xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thi đua cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm của địa phương, đơn vị mình, tránh tràn lan thiếu hiệu quả. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể có kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể vững mạnh./.

Như Cấm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK