Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

6.2.2018 - 7:56

Sáng ngày 02 tháng 02 năm 2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.


Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đánh giá những ưu điểm, kết quả và những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện năm 2018. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2017 của Đảng bộ Khối và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; trong đó yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 276-TB/VPTU, ngày 18/9/2017 về Kết luận của Thường trực tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; nâng cao hơn nữa việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên để chỉ đạo giải quyết hiệu quả, kịp thời; tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) theo hướng thiết thực, hiệu quả; tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên mới bảo đảm chất lượng và vượt chỉ tiêu đề ra…

Đ/c Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã công bố kết quả phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 đối với 54 chi, đảng bộ cơ sở và 2.702 đảng viên; theo đó có 38 chi, đảng bộ cơ sở đạt Trong sạch vững mạnh, 08 chi, đảng bộ cơ sở đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 07 chi, đảng bộ cơ sở xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ; 01 chi bộ cơ sở xếp loại yếu kém; toàn Đảng bộ có 306 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2.330 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 55 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 11 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Hội nghị đã trao giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho 17 chi, đảng bộ cơ sở, 10 chi bộ, đảng ủy bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở” và 25 đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp trên cơ sở”; 04 tập thể có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; 03 đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc. Có 10 tổ chức Đảng và 2 đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, công nhận tổ chức đảng đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh và Đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017.

Đồng thời tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phát động phong trào thi đua công tác xây dựng Đảng năm 2018 và tổ chức cho các chi, đảng bộ cơ sở ký kết thực hiện./. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Kỷ Phượng Uyên - UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK