Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

Công văn số 1079-CV/TU, ngày 04/02/2018 về việc mời họp nghe công tác triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với nhân dân thị xã La Gi

5.2.2018 - 13:52

Thực hiện chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức buổi làm việc để nghe công tác triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với nhân dân thị xã La Gi theo Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 23/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoa XI) với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


1. Thành phần, kính mời 

- Thường trực Thị ủy;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã;

- Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã;

             - Đại diện lãnh đạo Văn phòng Thị ủy; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã;

             - Các đồng chí Bí thư các xã, phường.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 8h, ngày 08/02/2018.

3. Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.

             Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần, thời gian.

Tải file: /uploads/News/files/CV_%20HOP%20NGHE%20DOI%20THOAI.doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK