Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

Công văn số 1077-CV/TU, ngày 05/02/2018 về việc mời họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã

5.2.2018 - 10:56

Theo Quy chế làm việc, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


1. Nội dung:

- Bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Chương trình công tác của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy năm 2018.

  - Nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Thị ủy.

- Công tác cán bộ.

2. Thành phần, kính mời:

- Các đồng chí Thị ủy viên.

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 8h  ngày 07/02/2018.

4. Địa điểm: Phòng họp Thị ủy.

Văn phòng Thị ủy gửi kèm tài liệu để các đồng chí nghiên cứu.

Kính mời các đồng chí dự họp đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Tải tài liệu:/uploads/News/VanBan/201802/CV%20BCH%2021%2007_02_2018.doc

/uploads/News/VanBan/201802/QD%20QCLV%20TU%201_2018.doc

/uploads/News/VanBan/201802/Quy%20che%20DC%2CBS%201_2018%201.doc

/uploads/News/VanBan/201802/CTCT%20nam%202018%202.doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK