Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THỊ UỶ LA GI | GIẤY MỜI

Công văn số 1076-CV/TU, ngày 05/02/2018 về việc mời họp Ban Thường vụ Thị ủy

5.2.2018 - 9:44

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


1. Nội dung:

  Công tác cán bộ.

2. Thành phần, kính mời:

 Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy.

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 8h ngày 06/02/2018.

4. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần, thời gian. 

Tải CV:/uploads/News/VanBan/201802/CV%20%20BTV%2006_2_2018.doc

Văn phòng Thị ủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK