Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận sinh hoạt chính trị kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018)

2.2.2018 - 16:15

Sáng ngày 02/02/2018, hòa chung khí thế cả nước đang náo nức chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy long trọng tổ chức buổi Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018). 


Đồng chí Trần Đức Minh, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2018)

Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí Lãnh đạo Ban cùng toàn thể công chức, nhân viên cơ quan. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Đức Minh, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó khẳng định và mãi mãi khẳng định ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một mốc son chói lọi, một bước ngoặt lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam. Trong dịp này, tất cả đảng viên, cán bộ, nhân viên cơ quan đã bày tỏ phát biểu cảm tưởng của mình với lòng tự hào và niềm tin mãnh liệt vào Đảng Cộng sản Việt Nam, sự hiểu biết sâu sắc về những giá trị của hòa bình, độc lập, ấm no, hạnh phúc do Đảng quang vinh mang lại và điều đó đã chứng minh rằng con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn là con đường đúng đắn duy nhất đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; nhờ có Đảng, Bác Hồ dẫn lối soi đường đã đưa cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi, và đã trở thành niềm tự hào, niềm tin, khát vọng, tiếp tục lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi đến tương lai tươi sáng.

Đảng viên trẻ của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang phát biểu cảm nghĩ trong buổi sinh hoạt chính trị kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng là “xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; nhất là trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII, cán bộ, đảng viên trước hết phải tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; luôn rèn luyện, tu dưỡng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIII.

Mừng Đảng ta tròn 88 tuổi, đồng chí Trần Đức Minh đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu, đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ cha anh đã đổ biết bao xương máu, công sức để có được thành quả cách mạng hôm nay, vẫn vững tin sâu sắc vào Đảng quang vinh, trên con đường xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.  

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK