Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | GIỚI THIỆU

HÀM THUẬN NAM TỔNG KẾT PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI NĂM 2017

2.2.2018 - 7:30

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.


Năm 2017, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp tham mưu triển khai các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên tịch chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ đảm bảo ANTT của từng đơn vị, địa phương;nội dung, hình thức, chất lượng được đi vào chiều sâu có trọng tâm, trọng điểm.Các cơ quan, địa phương, đơn vị đã củng cố và duy trì hoạt động của 13/13 mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo đảm ANTT ở các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; xây dựng mới mô hình “Tổ tự quản phòng chống tội phạm” tại Tổ 2 – thôn Dân Hiệp – xã Hàm Kiệm; nhân rộng mô hình “Tổ liên quân phòng, chống tội phạm” ở Khu phố Nam Trung – Thị trấn Thuận Nam; sơ kết và nhân rộng mô hình “Thôn tự quản, chống lây lan ma túy” tại thôn Lập Phước – xã Tân Lập; duy trì hoạt động của 20 loại mô hình “tự quản,tự phòng” đảm bảo ANTT được nhân rộng tại 55 điểm góp phần vào việc thực hiện hoàn thành tiêu chí số 19 “An toàn về ANTT” trong bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến tích cực của phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, công tác xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội chưa thật sự phong phú về nội dung và chưa sát với tình hình thực tế hiện nay; chưa tập trung triển khai nhân rộng các mô hình “khu dân cư đảm bảo trật tự An toàn giao thông”; mô hình “Tổ tự quản, chống lây lan ma túy”; mô hình “Camera an ninh”…

Tại hội nghị, ông Trần Ngọc Diệp – Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2017; đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ 2018.

Tô Thị Xuân Thủy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK