Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020

1.2.2018 - 16:53

Để đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ Đảng về nhiệm kỳ đại hội của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có công văn gửi các cấp ủy trực thuộc tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020. 


Tính đến tháng 12/2017, đã có 2311/2357 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (có 20 chi bộ chưa tổ chức đại hội và 26 chi bộ trong quá trình giải thể, sáp nhập, thành lập mới nên không tổ chức đại hội) và 28 chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận đã tổ chức đại hội.

Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã bầu được 5207/5242 đồng chí, còn khuyết 35 đồng chí; bao gồm 2311 bí thư, 1733 phó bí thư, 1163 chi ủy viên. Trình độ học vấn trung học phổ thông có 4596 đồng chí (chiếm 88,27%) và trình độ đào tạo đại học trở lên có 3258 đồng chí (chiếm 62,57%) chiếm tỷ lệ cao. Cấp ủy viên trẻ dưới dưới 40 tuổi có 1829 đ/c (chiếm 35,13%). Cấp ủy viên là nữ có  1383/5207 đ/c (chiếm 26,56%).

Nhìn chung, Đại hội các chi bộ được chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định và hoàn thành đầy đủ các nội dung theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Việc xây dựng kế hoạch thời gian đại hội đã bám sát quy định Điều lệ Đảng, cơ bản đảm bảo đủ điều kiện về thời gian để chuẩn bị đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 -2025. Tại đại hội, việc tiến hành bầu cử bảo đảm quy trình, thủ tục theo đúng quy định, các chi bộ đã bầu đủ số lượng cấp uỷ được đại hội thông qua, hầu hết các chi bộ bầu bí thư, phó bí thư chi bộ với số phiếu tập trung, thống nhất cao, nhân sự đại hội phần lớn đều đúng theo dự kiến./.

Phạm Thị Thảo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK