Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Cơ quan Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017

1.2.2018 - 14:4

Sáng ngày 30/01/2018, cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Chi ủy viên Chi bộ, Ủy viên BCH Công đoàn cơ quan và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy khối. Đồng chí Lê Đức Hùng, Thủ trưởng cơ quan và đồng chí Võ Thành công, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đồng chủ trì Hội nghị. 


Hội nghị đã thảo luận, thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của Công đoàn cơ sở cơ quan Đảng ủy Khối; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2017; báo cáo tình hình thu chi quỹ công đoàn, quỹ Khuyến học, quỹ hoạt động từ thiện của cơ quan. Thảo luận và thống nhất việc sửa đổi, bổ sung các quy định của cơ quan như Quy định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng lao động; Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở; Quy chế xét sáng kiến và Thi đua - Khen thưởng; Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; Quy chế nâng lương trước thời hạn. 

Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Đức Hùng, Thủ trưởng cơ quan đánh giá năm 2017 cơ quan Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 5 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và 9 chỉ tiêu chủ yếu, 9 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra. Năm 2018 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ khối; cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu Khối Thi đua 6 hoặc Bằng khen; 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến; bình bầu được chiến sỹ thi đua; 100%  các ban, bộ phận đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”, bình bầu được “tập thể lao động xuất sắc”, cơ quan “đạt chuẩn văn hóa” , đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 100% gia đình cán bộ, công chức đạt gia đình văn hoá.

Cũng tại Hội nghị này, Thường trực Đảng ủy đã công bố quyết định công nhận 22/22 cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 3 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 6/6 tập thể đạt “Tập thể lao động tiên tiến”; tặng giấy khen cho 3 tập thể vì thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, giấy khen cho 3 cán bộ, công chức vì thành tích đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” và 7 cán bộ, công chức vì có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Ban chấp hành Công đoàn cơ quan cũng công bố quyết định khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân đoàn viên công đoàn về thành tích hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, phong trào công tác Công đoàn năm 2017. Hội nghị đã thống nhất các nội dung thi đua năm 2018 của cơ quan và thực hiện việc ký kết thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 và các danh hiệu thi đua đã ký kết./.

Phạm Hòa Trung - Văn phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK