Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh - Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017

5.2.2018 - 7:40

     Huyện Đức Linh có 32 tổ chức cơ sở đảng với 2.897 đảng viên. Đã tổ chức kiểm điểm 32/32 tổ chức sở đảng (trong đó có 21 Đảng bộ cơ sở và 11 chi bộ cơ sở); có 2.626/2.897 đảng viên được kiểm điểm, phân loại; số đảng viên được miễn công tác, sinh hoạt 239 đồng chí; 32 đồng chí chưa được kiểm điểm, phân loại.


     Thực hiện Công văn số 1022-CV/HU, ngày 16/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017, Công văn số 1031-CV/HU, ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại. Kết quả, đã đánh giá, phân loại 32/32 cơ sở đảng; trong đó xếp loại trong sạch, vững mạnh có 15/32 cơ sở đảng (chiếm 46,88%), hoàn thành tốt nhiệm vụ có 12/32 cơ sở đảng (chiếm 37,5%), hoàn thành nhiệm vụ có 04/32 cơ sở đảng (chiếm 12,5%) và yếu kém có 01/32 cơ sở đảng (chiếm 3,12%).

     Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: đã đánh giá, phân loại 237/237 chi bộ; trong đó: xếp loại trong sạch, vững mạnh có 133/237 chi bộ (chiếm 56,11%), hoàn thành tốt nhiệm vụ có 81/237 chi bộ (chiếm 34,17%), hoàn thành nhiệm vụ có 21 chi bộ (chiếm 8,86%), yếu kém có 02/237 chi bộ (chiếm 0,84%).

     Đối với đảng viên: đã đánh giá, phân loại 2.626/2.897 đảng viên (chiếm 90,64%), miễn đánh giá 271 đồng chí (trong đó miễn sinh hoạt 150 đồng chí, chưa đủ thời gian đánh giá 89 đồng chí, chưa được đánh giá 32 đồng chí). Kết quả: đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 241/2.626 đồng chí (chiếm 9,17%); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ có 1.989/2.626 đồng chí (chiếm 75,74%); đảng viên hoàn thành nhiệm vụ có 356/2.626 đồng chí (chiếm 13,55%); hoàn thành nhiệm vụ có mặt hạn chế 18/2.626 đồng chí (chiếm 0,68%); không hoàn thành nhiệm vụ 22/2.626 đồng chí (chiếm 0,83%).

Hà Thị Mỹ Thê
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK