Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017

29.1.2018 - 9:22

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


    Sáng ngày 19/01/2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017 và triển khai công tác phối hợp năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Võ Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

    Năm 2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện khá tốt các nội dung chương trình đề ra. Trong đó, tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; giải quyết kịp thời một số vấn đề khó khăn, bức xúc của đồng bào các dân tộc thiểu số; vận động đồng bào chấp hành tốt pháp luật, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và giữa các dân tộc, các tôn giáo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

    Trong năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã thống nhất cùng phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận vùng dân tộc thiểu số; quan tâm công tác cán bộ, nhất là đào tạo, bồi dưỡng, bố trí nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, khó khăn của đồng bào để kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời; cùng với Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khắc phục khó khăn, hăng hái lao động để vươn lên trong cuộc sống./.

Kim Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK