Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI CỰU CHIẾN BINH | GIỚI THIỆU

PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU” GÓP PHẦN HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA HỘI

27.1.2018 - 10:0

Năm 2017, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh cụ thể hóa các nội dung thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả, sát với điều kiện thực tế ở địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và hành động của từng hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh


Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được các cấp hội tiến hành thường xuyên, liên tục, sôi nổi, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu; các cấp hội CCB thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống. Công tác xây dựng hội vững mạnh về chính trị tư tưởng luôn được chú trọng, trong đó tập trung hướng vào nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội công tâm, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường quan hệ hội viên và nhân dân với những tiêu chuẩn cụ thể, gắn việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa  XII); động viên cán bộ và hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.  Công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên được các cấp hội quan tâm thực hiện. Năm 2017 toàn tỉnh phát triển 723/675=107,11% hội viên nâng tổng số hội viên đến nay được 19.403 hội viên CCB sinh hoạt tại 181 tổ chức cơ sở hội. Tại Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh được tổ chức trong thời gian qua, nhiều hội viên là đảng viên gương mẫu đã được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó có 702 cựu chiến binh được bầu vào cấp ủy, 625 cựu chiến binh trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và tổ chức thành công Đại hội hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, kết quả: Đại hội cấp cơ sở  đã bầu  1.235 Ủy viên trong tổng số 118 Ban chấp hành hội Cựu chiến binh cấp xã và tương đương; Đại hội hội cựu chiến binh cấp huyện và tương đương đã bầu 210 Ủy viên Ban chấp hành;  Đại hội Hội cựu chiến binh tỉnh đã bầu 27 Ủy viên Ban Chấp hành bảo đảm số lượng theo kế hoạch đại hội các cấp.

Phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó các cấp hội tích cực tuyên truyền vận động CCB và nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tham gia hòa giải từ cơ sở những vụ việc mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân, phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc nỗi lên ở địa phương. Các chương trình hoạt động liên tịch giữa Hội Cựu chiến binh với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đi vào nề nếp có chiều sâu, tạo được sức mạnh tổng hợp, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt hoạt động phối hợp liên tịch của Mặt trận và các đoàn thể trong việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động hội viên đóng góp Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Quỹ khuyến học, khuyến tài… góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Các cấp Hội phối hợp với cơ quan quân sự làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng quốc phòng toàn dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là  là công tác tuyên truyền giáo dục thanh niên trong độ tuổi thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Tiếp tục duy trì chế độ trao đổi thông tin, nắm tình hình, kịp thời phối hợp giải quyết những vướng mắc từ cơ sở. Phối hợp và tham gia tích cực công tác huấn luyện, diễn tập; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; tham gia giải mã ký hiệu quân sự trong chiến tranh; khảo sát, cất bốc mộ liệt sỹ; phối hợp hướng dẫn thực hiện các Quyết định 290, 188, 142, 62, 49 của Chính phủ. Các cấp Hội đã làm tốt vai trò của mình phối hợp với Công an xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương như: xây dựng các tổ, đội CCB tham gia mô hình tự quản, tự phòng trên địa bàn thôn, khu phố và hoạt động có hiệu quả; phối hợp Công an triển khai xây dựng phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát động các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tham gia tuyên truyền và triển khai các cao điểm “an toàn giao thông”...

Phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên. Các tổ chức hội đã tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Năm 2017 tổ chức hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp cho 4.335 hộ hội viên vay để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh... Hội còn khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình trang trại, hợp tác xã, thành lập các doanh nghiệp sản xuất với nhiều ngành nghề đa dạng, phong phú, mở rộng các dịch vụ, kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có  41 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 69 trang trại, 400 gia trại, 01 HTX, 15 tổ HTX, 01 Câu lạc bộ CCB sản xuất giỏi do CCB làm chủ, trong đó có mô hình trang trại  cho thu nhập hàng năm từ  01 tỉ đến 01 tỉ 500 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho con em CCB và người lao động địa phương. Nhiều CCB đã thật sự trở thành tấm gương tiêu biểu trên “mặt trận phát triển kinh tế”; có 1018 hộ trong đó 29 hộ đat danh hiệu sản xuất giỏi cấp TW, 148 cấp tỉnh, 344 cấp huyện số hộ CCB nghèo còn  247hộ, chiếm 1,35 % số hộ hội viên. Các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương cũng được các cấp CCB gương mẫu thực hiện. Hưởng ứng phong trào “Chung sức, chung lòng  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hội viên CCB trong toàn tỉnh đã hiến hơn 1160m2 đất để mở đường giao thông nông thôn, đóng góp 220 ngày công, ủng hộ 885 triệu đồng làm 1.675 m đường bê tông và giao thông nội đồng. Tinh thần CCB gương mẫu còn thể hiện ở nhiều việc làm tình nghĩa, ấm áp tình đồng chí, đồng đội, thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, gặp khó khăn; tổ chức cho hội viên thăm chiến trường xưa, tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất các địa phương. Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, năm 2017  các cấp hội trong tỉnh đã ủng hộ 289 triệu đồng và xây 25 ngôi nhà khang trang cho hội viên CCB nghèo gặp khó khăn về nhà ở...

Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được Hội viên CCB các địa phương đóng góp nhiều ý kiến cho cấp ủy Đảng, chính quyền về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; vận động hội viên tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…

Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, năm 2017 các cấp Hội CCB trong tỉnh có trên 90% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh, hơn 95% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu; trên 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Nét nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, các cấp Hội CCB luôn quan tâm công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho hội viên; tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy đảng các cấp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Các hội viên nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành nghiêm túc các quy định, đoàn kết và giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong giai đoạn hiện nay.

Đánh giá về chất lượng phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trên địa bàn tỉnh năm 2017, đồng chí Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” trong năm qua đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Trong thời gian tới, các cấp hội trong toàn tỉnh tiếp tục động viên các thế hệ CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh, Trung ương Hội phát động và các nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, giai đoạn 2020 - 2025 đề ra, qua đó thúc đẩy các phong trào hoạt động của hội ngày càng hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao./.

                                                                                                          VÕ QUANG

TRƯƠNG TRỌNG TUYẾN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK