Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN HOẠT ĐỘNG

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY PHAN THIẾT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BÁO CÁO VIÊN VÀ DƯ LUẬN XÃ HỘI NĂM 2017

25.1.2018 - 9:49

Chiều 24/01/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Báo cáo viên và dư luận xã hội năm 2017. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Báo cáo viên thành phố nhiệm kỳ 2015 -2020; các đồng chí thành viên tổ dư luận xã hội; Tuyên huấn Mặt trận và các đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND thành phố. Đồng chí Lê Văn Hưng – UVTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Thị Thiên Trang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và Dư luận xã hội năm 2017. Trong năm 2017, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội luôn nhận được sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy và sự phối hợp của các cấp, các ngành trên địa bàn. Công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội luôn được kiện toàn, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin và chuẩn bị chu đáo nội dung theo đúng tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Hoạt động tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã góp phần quan trọng vào ổn định tình hình tư tưởng, sự thống nhất trong hành động, đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống…

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, góp ý kiến xoay quanh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội để làm rõ những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm của công tác tuyên truyền.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê văn Hưng – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong năm vừa qua; làm rõ thêm những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân; giải trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu; định hướng một số nội dung cần tập trung trong thời gian tới: tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố và từng phường, xã năm 2018 để tất cả các chỉ tiêu được giao đều đạt và vượt; triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề 2018 và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động báo cáo viên và dư luận xã hội ở từng phường, xã đi kèm với đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ đổi mới phương pháp, hình thức và nội dung để các đồng chí báo cáo viên thực hiện hiệu quả hơn; tăng cường tổ chức tuyên truyền theo từng đối tượng, thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và tâm tư của quần chúng nhân dân; nắm bắt và thông tinh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương; tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...

Thiên Trang
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK