Hôm nay, ngày 22 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 01/2018

25.1.2018 - 9:47

Ngày 23/ 01/ 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 01/2018. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thống nhất đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ tháng 01/2018 của Đảng ủy Khối, xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018. Trong tháng 01/2018, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra như: Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở lãnh đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018; triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (trong đó có nội dung đăng ký cam kết, tu dưỡng, rèn luyện); báo cáo tổng hợp tình hình tổ chức học tập, quán triệt và viết bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tổ chức Giao ban Dư luận xã hội kỳ 1/2018; hoàn thành việc thẩm định, phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017; báo cáo kết quả thực hiện tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng bộ Khối; tiếp tục thực hiện các quy trình, thủ tục, hoàn chỉnh hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục phê duyệt quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiện toàn nhân sự một số cấp ủy, UBKT của cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên để phục vụ cho công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường Vụ và UBKT Đảng ủy Khối; chỉ đạo các cơ sở Đảng tổ chức quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW của Trung ương Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của tổ chức đảng ở cơ sở”; giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho Văn phòng, các ban, đoàn thể Đảng ủy Khối; Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; Đoàn Khối tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân năm 2018; hai đoàn thể ký kết Kế hoạch liên tịch về việc phối hợp lãnh đạo tổ chức các hoạt động năm 2018.

Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, triển khai trong tháng 02/2018 như sau:

- Lãnh, chỉ đạo cấp ủy các cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và định hướng dư luận trong cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

- Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đảng viên 2018 cho các chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở; tiếp tục phê duyệt quy hoạch cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhận xét, có ý kiến về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên để cấp có thẩm quyền xem xét, đề bạt, bổ nhiệm; triển khai các nội dung công tác đảng viên năm 2018 (cập nhật hồ sơ, lý lịch bổ sung đảng viên hàng năm, giới thiệu đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú)...; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ.

- Triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng giải quyết các vụ việc phát sinh; xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên theo thẩm quyền.

Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 4 đảng viên mới; công nhận 9 đảng viên chính thức.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

 

Nguyễn Thị Hồng Hậu - Ban Tổ chức
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK