Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chấn chỉnh việc tham dự các cuộc họp, hội nghị

23.1.2018 - 10:41

Thời gian qua, trong quá trình tham dự các cuộc họp, hội nghị do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, một số đại biểu của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chấp hành nghiêm túc các quy định về chế độ họp, hội nghị; một số đại biểu xin vắng mặt dù đã có Chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy từ trước; có đại biểu nghe điện thoại, sử dụng điện thoại làm việc riêng ngay trong phòng họp. 


Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tại điểm cầu Bình Thuận

Để chấn chỉnh tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1071-CV/TU về việc chấn chỉnh việc tham dự các cuộc họp, hội nghị.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu căn cứ Chương trình công tác hàng tháng của Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành từ đầu tháng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động sắp xếp chương trình công tác để tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Trong trường hợp chưa rõ về nội dung Chương trình công tác; đề nghị liên hệ với Văn phòng Tỉnh ủy để được thông tin cụ thể thêm.

Trong suốt thời gian họp, hội nghị, kể cả hội nghị trực tiếp và hội nghị trực tuyến (tại điểm cầu của tỉnh và điểm cầu của các địa phương); đại biểu dự họp phải để điện thoại ở chế độ “im lặng”, không nghe điện thoại, không sử dụng điện thoại làm việc riêng trong phòng họp.

Thường trực Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện Công văn này; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về những trường hợp vi phạm.

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK