Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN HOẠT ĐỘNG

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Phan Thiết tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.

22.1.2018 - 9:15

Sáng ngày 18/01/2018, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Ngay từ đầu năm 2017, cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tập trung thực hiện đầy đủ, có nội dung vượt chương trình, kế hoạch năm đề ra. Trong năm, UBKT Thành uỷ đã giám sát chuyên đề đối với 04/03 tổ chức cơ sở đảng và 04/03 đảng viên (tăng 01 tổ chức cơ sở đảng, 01 đảng viên so với năm 2016 và tăng 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên so với chương trình năm 2017 đề ra) các chi, đảng bộ cơ sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát 251/146 chi bộ trực thuộc và 525/602 lượt đảng viên (tăng 105 chi bộ, giảm 77 lượt đảng viên so với năm 2016); UBKT đảng uỷ cơ sở đã kiểm tra 98/87 chi bộ trực thuộc (tăng 11 tổ chức đảng so với năm 2016). Công tác giải quyết đơn tố cáo, phản ảnh được tập trung chỉ đạo đúng theo quy định, kịp thời, UBKT Thành uỷ đã giải quyết 31/31 đơn, UBKT đảng uỷ cơ sở đã giải quyết 03/03 đơn. Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn... Tuy nhiên, một số cấp uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát; một số UBKT đảng uỷ không thực hiện theo quy chế làm việc nên hoạt động chưa hiệu quả.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Lịch - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở chủ động ban hành chương trình (kế hoạch) kiểm tra, giám sát năm 2018 và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; chủ động phổ biến Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; thực hiện và quan tâm kiểm tra các chi bộ về chế độ sinh hoạt đảng theo Điều Lệ Đảng quy định và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ.

Hoài Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK