Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | GIẤY MỜI HỌP

Mời dự hội nghị tổng kết đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống ma túy. 14 giờ, ngày 26/01/2018.

19.1.2018 - 16:20

Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

* Ở huyện:

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện và Đội trưởng Đội điều tra về Hình sự - Kinh tế - Ma túy và môi trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan: Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Tân Thắng.

* Ở xã, thị trấn:

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an các xã, thị trấn (nhờ đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn mời giúp).

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 26/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy.

4- Giao UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo tại hội nghị.

Kính mời các đồng chí tham dự đúng thành phần và thời gian./-


Tải file

ADMIN HUHT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK