Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI PHỤ NỮ | GIỚI THIỆU

CHI BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THỰC HIỆN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2017

18.1.2018 - 14:38

Đây là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Tập thể cấp ủy chi bộ đoàn kết, tập trung bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội và nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy khối đề ra trong năm, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với đặc thù của đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, cán bộ, công chức triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản đề ra trong năm.


Với tinh thần trách nhiệm gương mẫu, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đã căn cứ vào từng nội dung, nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo nghiên cứu tham mưu, đề xuất các giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao như: Phát động công trình, phần việc có ý nghĩa chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII với 35 công trình, 143 phần việc tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng; hỗ trợ, giúp đỡ 1.267/ 4.116  hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (chỉ tiêu 320  hộ); tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức 277/260 (đạt 107%) các hoạt động tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ và phát hiện, giới thiệu 298 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt phong trào làm theo Bác; huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế và tạo việc làm cho lao động nữ trên 1.555 tỷ đồng/59.627 chị vay, xây dựng tổ phụ nữ hùn vốn tiết kiệm trên 48 tỷ đồng, hỗ trợ 251 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh (chỉ tiêu 50), mở 116 lớp đào tạo nghề cho 2.971 chị, đạt 248% (chỉ tiêu 1.200), giới thiệu việc làm cho 2.176 chị (chỉ tiêu 1500), tiết kiệm được 26.324 kg gạo, 157.586.000 đồng giúp 925 hội viên, phụ nữ khó khăn góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,2% của tỉnh; tổ chức thành công “Hội thi cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi và tuyên truyền viên giỏi” cấp tỉnh lần thứ VI/2017, tham gia Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” cấp Trung ương, kết quả đạt giải nhất cá nhân và toàn đoàn; tổ chức 02 cuộc giám sát về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm tại Sở Y tế và Sở Công thương; tái giám sát đối với Sở Y tế về khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số tại Sở Y tế và tổ chức đối thoại với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình tại Thị xã LaGi; thực hiện phương châm hướng về cơ sở, Thường trực và cán bộ chuyên trách cấp tỉnh tham dự sinh hoạt 31 chi Hội, cấp huyện tham dự 548 chi/tổ Hội, qua đó nâng cao chất lượng phụ nữ, phát triển hội viên mới 1.834 (chỉ tiêu 800 hội viên) đến nay có 224.069/287.541 phụ nữ, đạt 78% (chỉ tiêu 75%), hội viên nòng cốt 67.039 hội viên nòng cốt, đạt 29,8% (chỉ tiêu 25%), cốt cán chính trị 10.625 CCCT, đạt 4,74%; rà soát giới thiệu cán bộ, hội viên phụ nữ ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được 201 chị, kết nạp được 97 chị (chỉ tiêu bồi dưỡng 20 chị, kết nạp Đảng 10 chị).

Đồng thời, quan tâm đến công tác xây dựng chi bộ, duy trì đầy đủ cuộc họp chi bộ định kỳ hàng tháng gắn với thảo luận sâu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa", triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện “Cá nhân gương mẫu”, “Cá nhân tự giác” và cam kết “rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa", thường xuyên định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong sinh hoạt chi bộ và cơ quan; mỗi đảng viên thể hiện trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình, đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú đạt 100%; bồi dưỡng được 03 quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí; hoạt động của các đoàn thể được cấp trên xếp loại vững mạnh, cơ quan đạt “chuẩn văn hóa” và đảm bảo “An toàn về an ninh trật tự”; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao...

Kết quả cuối năm, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức có 14/21 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6/21 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20/21 đồng chí đạt lao động tiên tiến (01 đồng chí mới tham gia công tác chưa đủ thời gian xếp loại), 06 Ban chuyên môn đạt tập thể lao động tiên tiến, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 đồng chí; phân loại đảng viên có 13/13 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01/13 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể chi bộ được Đảng ủy khối công nhận đạt danh hiệu vững mạnh.

Chi bộ tổ chức kiểm điểm đánh giá phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2017

Năm 2018 có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục những khó khăn, tập trung nghiên cứu các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội và nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, Đảng ủy đề ra có những sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất chỉ đạo thực hiện các nhiệm trọng tâm đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất. Phấn đấu xây dựng tập thể chi bộ đạt danh hiệu vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở.

Hà Giang
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK