Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN BVCSSK CÁN BỘ TỈNH | GIỚI THIỆU

Ký và kết luận kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh

19.1.2018 - 9:58

      KÝ VÀ KẾT LUẬN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

        Theo công văn số 3639/BYT-KCB ngày 27/02/2017 của Bộ Y tế


          Nội dung vướng mắc: Về nội dung, thẩm quyền người ký và kết luận vướng mắc trong ký trả kết quả xét nghiệm và đọc kết quả X-quang, Chẩn đoán hình ảnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
          Văn bản số 3639/BYT-KCB ngày 27/02/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn:
         - Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Mục 17 - Quy chế công tác khoa xét nghiệm, quy định: “Trưởng khoa xét nghiệm phải kiểm tra lại kết quả xét nghiệm và ký trước khi trả kết quả cho khoa điều trị; bệnh phẩm còn lại chỉ được hủy sau khi trưởng khoa đã kí duyệt”. Mục 57 - Quyền hạn của Bác sỹ chẩn đoán hình ảnh: “Đọc kết quả chẩn đoán, ký phiếu trả kết quả trong phạm vi được phân công”.
         - Theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
         + Đối với khoa xét nghiệm: Tại Điểm đ, Khoản 5, Điều 23 đã quy định: “Kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học được đọc và ký kết quả xét nghiệm. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sỹ chuyên khoa xét nghiệm thì bác sỹ chỉ định xét nghiệm kết luận chẩn đoán”.
         + Đối với khoa chẩn đoán hình ảnh: Tại Điểm e, Khoản 5, Điều 23 đã quy định: "Cử nhân X-Quang có trình độ đại học được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán nhưng không được kết luận chẩn đoán "Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sỹ X-Quang thì bác sỹ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh kết luận chẩn đoán”.
                                                 

                                                        Hồ Thị Kim Sang  ( siêu tầm )
                                                     

Hồ Thị Kim Sang
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK