Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Đức Linh: Tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng - an ninh năm 2017

12.1.2018 - 16:36

     Chiều 12/01/2018, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Đức Linh tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Mậu Mầu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Phạm Hoàng Hộ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương trong huyện. Đồng chí Bùi Mười - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện chủ trì hội nghị.


     Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện luôn được kiện toàn, củng cố, đủ thành phần, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh các cấp trong huyện tích cực tham mưu chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh trong năm. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo phân cấp đạt chỉ tiêu theo kế hoạch.

     Kết quả trong năm đã tham mưu cử 8/8 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh ở tỉnh; tổ chức được 12 lớp cấp huyện cho 1.080/657 đồng chí, đạt 164% chỉ tiêu kế hoạch. Tổng số học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện tham gia học môn giáo dục quốc phòng, an ninh năm học 2016-2017 là 4.322 em, đạt 100%, năm học 2017-2018 là 4.017 em, đạt 100%. Hình thức tổ chức giáo dục, tuyên truyền ngày càng phong phú, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về công tác quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay.

     Hội nghị đã thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong năm 2018 là tiếp tục quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên củng cố, kiện toàn đẩy đủ các thành viên theo quy định, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân, rà soát, thống kê các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiên thức quốc phòng an ninh năm 2018 đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định.

Nguyễn Văn Tới
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK