Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Tân Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2018

12.1.2018 - 15:23

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 211-KH/HU, ngày 18/3/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; Thực hiện Thông báo số 148-TB/HU, ngày 14/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết luận của Thường trực Huyện ủy về rà soát tiếp tục mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên.

Sáng ngày 10 tháng 01 năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Hàm Tân phối hợp cùng với Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên năm 2018.


(Quang cảnh lớp học)

Về dự buổi lễ có Đ/c Nguyễn Thắng – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo Cập nhật kiến thức LLCT; đ/c Lê Văn Nam – HUV, Giám đốc Trung tâm BD Chính trị và 74 học viên tham dự.

 Qua 2,5 ngày học tập, học viên tiếp thu nội dung chương trình, gồm 4 bài lý luận chính khóa, 01 bài báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương năm 2017, Chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong sạch, vững mạnh; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân; Một số vấn đề về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Kết thúc khóa học Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học./.

Trà Thị Thanh Hoa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK