Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | GIẤY MỜI HỌP

Mời dự Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý IV/2017. lúc 08 giờ ngày 15/01/2018.

12.1.2018 - 14:6

Thực hiện Công văn số 1059-CV/TU, ngày 10/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc quý IV/2017.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

- Tập thể Thường trực Huyện ủy;

- Đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện;

- Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ ngày 15/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy (phòng họp trực tuyến).

Kính mời các đồng chí dự hội nghị đúng thành phần và thời gian./-


Tải file

ADMIN HUHT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK