Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | GIẤY MỜI HỌP

Mời họp giao ban các Thường trực. lúc 08 giờ, ngày 16/01/2018.

12.1.2018 - 14:5

Thường trực Huyện uỷ tổ chức họp giao ban các Thường trực đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2017; triển khai nhiệm vụ tháng 01/2018.

1- Thành phần dự họp, kính mời:

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 16/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần và thời gian./-


Tải file

ADMIN HUHT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK