Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | GIẤY MỜI HỌP

Mời dự hội ý Thường trực Huyện ủy. lúc 14 giờ, ngày 16/01/2018.

12.1.2018 - 14:3

Thường trực Huyện ủy mời dự hội ý cho ý kiến một số nội dung:

(1)- Nhu cầu mua sắm tài sản các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy năm 2018;

(2)- Hồ sơ thiết kế thi công sửa chữa Hội trường và các phòng họp, phòng khách UBND huyện;

(3)- Các nội dung UBND huyện trình.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Nội dung (1) mời thêm: Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Nội dung (2), (3): Giao UBND huyện mời.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 16/01/2018. Cụ thể như sau:

- Từ 14 giờ - 14 giờ 20: Nội dung (1)

- Từ 14 giờ 20 - 17 giờ: Nội dung (2, 3)

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Kính mời các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự./-

 


tải file

ADMIN HUHT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK