Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | GIẤY MỜI HỌP

Mời dự đối thoại với nhân dân xã Tân Hà. 08 giờ, ngày 18/01/2018.

12.1.2018 - 14:1

Thường trực Huyện ủy tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện năm 2017, tại xã Tân Hà.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

* Ở huyện:

- Đồng chí Nguyễn Hữu Ba - TUV, Bí thư Huyện ủy;

- Đồng chí Văn Quý Ngọc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;

- Thường trực HĐND huyện;

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Ban Quản lý Công trình công cộng; Phòng Y tế; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND&UBND huyện.

* Ở xã Tân Hà:

- Các đồng chí Đảng ủy viên;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã;

- Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, đại biểu HĐND, Trưởng ban điều hành, Ban công tác Mặt trận các thôn và nhân dân xã. (nhờ Thường trực Đảng ủy xã mời giúp và chỉ đạo thông báo rộng rãi trên phương tiện Đài Truyền thanh của xã)

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 18/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Tân Hà.

4- Giao Đảng ủy xã Tân Hà tổng hợp ý kiến của nhân dân, đồng thời thông báo trên Đài truyền thanh của xã chuẩn bị hội trường, trang trí, âm thanh (03 micrô), ánh sáng, nước uống phục vụ buổi đối thoại.

- Công an huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện cử lực lượng trực bảo vệ đảm bảo an toàn trong suốt buổi đối thoại.

Kính mời các đồng chí dự làm việc đúng thành phần và thời gian./-


Tải file

ADMIN HUHT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK