Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và UBND huyện năm 2017

12.1.2018 - 9:38

Việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ phối hợp giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và UBND huyện được duy trì và triển khai thực hiện tốt.


UBND huyện đã tạo điều kiện để LĐLĐ huyện tổ chức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ; quan tâm giải quyết về các chế độ chính sách, tiền lương, cơ sở vật chất; mời dự các cuộc họp bàn về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của công nhân, viên chức và người lao động (CNVCLĐ); chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động đạt kết quả; phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện “đạt chuẩn văn hóa” năm 2017; phát động thi đua, tổng kết và kịp thời khen thưởng, động viên cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ. LĐLĐ huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động CNVCLĐ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi, các cuộc vận động, hoạt động nhân đạo từ thiện, nhất là việc thực hiện mô hình “Mỗi cơ sở giúp đỡ một trẻ em mồ côi hoặc người khuyết tật”, đã giúp đỡ 111 trẻ em mồ côi, người khuyết tật với số tiền 201.540.000 đồng; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, như hỗ trợ sửa chữa nhà, xây dựng “mái ấm công đoàn”, sửa chữa hệ thống nước của các trường học vùng hạn hán, giải ngân vốn vay “Vì nữ CNVCLĐ nghèo”, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác với các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn huyện, thực hiện chương trình “Tết sum vầy” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện việc giám sát, tham gia phản biện, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, qua đó đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị cùng cấp thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên; vì vậy đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế: Việc kiểm điểm trách nhiệm về thực hiện quy chế phối hợp chưa thực hiện kịp thời; việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động chất lượng chưa đảm bảo; việc cung cấp thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật để LĐLĐ huyện tham gia phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện và giám sát hoạt động các cơ quan nhà nước chưa kịp thời và đầy đủ; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở một số đơn vị chưa hiệu quả; một số cán bộ, công chức, người lao động còn vi phạm pháp luật.

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung theo quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa LĐLĐ huyện và UBND huyện đã ký kết; trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tạo điều kiện về kinh phí hoạt động; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm giải quyết tốt các chế độ chính sách, tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kịp thời cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật để LĐLĐ huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giám sát cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật. Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên Công đoàn; xây dựng cơ quan, đơn vị “đạt chuẩn văn hóa”; tham gia công tác xây dựng đảng và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Như Ý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK