Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Cựu chiến binh huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017.

12.1.2018 - 9:4

Sáng ngày 09 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Khối Mặt trận đoàn thể huyện Phú Quý, hội cựu chiến binh huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2017.


Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Lợi- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các đoàn thể huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa (IV), đại diện lãnh đạo đảng ủy các xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các cơ sở hội.

Trong năm 2017, hoạt động cựu chiến binh đạt được kết quả khá tốt, các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, tổ chức được nhiều phong trào hoạt động thường xuyên; Chỉ đạo triển khai công tác Công đoàn bám sát nhiệm vụ trọng tâm nỗi rõ là.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên được quan tâm thực hiện với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, lồng ghép trong các chương trình, hoạt động. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, địa bàn dân cư; đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Tập trung lãnh đạo thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Các cấp hội tập trung truyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt phong trào ” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ”Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động Tổ Hội Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường ở địa bàn dân cư; đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh thi đua sán xuất giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Trong năm 2017 các cấp hội đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân số tiến 5 tỷ 826 triệu đồng cho 157 hộ hội viên vay phát triển kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Hồng Lợi- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua và chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, hội viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung thi đua phù hợp với từng loại hình hoạt động ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo chuyển biến sâu sắc trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, hội viên.

- Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đổi mới và cụ thể hóa nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo hoạt động các cấp hội thiết thực, phù hợp với từng loại hình cơ sở. Chú trọng việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến, khen thưởng đột xuất để động viên phong trào.

- Xây dựng và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tham gia có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện đã khen thưởng cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2017.

Huỳnh Vứng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK