Hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Nông dân huyện tổng kết công tác hội, phong trào nông dân năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

11.1.2018 - 21:18

Chiều ngày 11/01/2018, Hội Nông dân huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí  Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Trong năm 2017, Hội nông dân các cấp trong huyện đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, nổi bật là: tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản luật và các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước đến hội viên nông dân; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Hội vưng manh, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm gắn với xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là 3 phong trào thi đua lớn do TW Hội phát động đem lại hiệu quả thiết thực; đẩy mạnh các dịch vụ dạy nghề, hỗ trợ đi đôi với tăng trưởng các nguồn vốn giúp nông dân có vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động trên nguyên tắc tập trung thống nhất, bám vào nhiệm vụ trọng tâm của Hội để triển khai thực hiện; nội dung, phương thức hoạt động có sự đổi mới sát cơ sở, sâu sát địa bàn dân cư; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn cơ sở triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân huyện đã đạt được trong năm 2017. Qua đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Hội nông dân huyện cần khắc phục, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp hội nông dân trong huyện cần triển khai thực hiện trong năm 2018. Đồng chí đề nghị: Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân, kịp thời kiện toàn các cơ sở hội. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, thường xuyên chuyển giao tiến bộ KHKT và các mô hình sản xuất mới, hiệu qủa cho nông dân, phát huy vai trò trách nhiệm của Hội các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Ngay từ bây giờ, các cấp Hội Nông dân để tổ chức thành công Đại hội nông dân từ cấp huyện tới cơ sở.trong huyện cần làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị tốt các điều kiện Nhân dịp này, Hội nông dân huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017.

Quang Thương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK