Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện mở Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

12.1.2018 - 16:45

     Ngày 9/01/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyệntổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho 147 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc các chi, đảng bộ cơ sở: Khối cơ quan Đảng - Đoàn thể, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kho bạc, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thi hành án và Chi bộ văn phòng đăng ký đất đai.


     Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên đã được báo cáo viên của huyện quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII), gồm:  Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Qua đó nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững, hiểu rõ những nôi dung cơ bản được nêu trong các nghị quyết, tạo sự thống nhất chung trong nhận thức và hành động, từ đó tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

 

 

Lê Thị Nhàn
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK