Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ công tác số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự và chỉ đạo kiểm điểm sâu năm 2017 tại sở Tài nguyên và Môi trường.

11.1.2018 - 15:10

Thực hiện Quyết định số 835-QĐ/TU, ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập các Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 đối với các tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm sâu và Công văn số 1028-CV/TU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc gợi ý kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. Chiều các ngày 29/12/2017, ngày 02, 03/01/2018, Tổ công tác số 02 do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã trực tiếp tham dự và chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Hồ Lâm – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và đồng chí Lê Hùng Việt – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở.


Trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh gia, có 6/11 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, thiếu sót cần phải sớm khắc phục sửa chữa. Tham dự chỉ đạo, Tổ công tác đã ghi nhận những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của sở Tài nguyên và Môi trường, của đồng chí Hồ Lâm – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và đồng chí Lê Hùng Việt – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2018, Tổ công tác đề nghị tập thể lãnh đạo và các cá nhân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Xây dựng kế hoạch cụ thể đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2017. Tăng cường giám sát các khu vực có khả năng xảy ra điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Rà soát, thanh tra, kiểm tra các đơn vị chưa nộp tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường để có biện pháp xử lý hiệu quả. Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Tổ kiểm tra liên ngành với các ngành, địa phương nhằm tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý hiệu quả các điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, nhất là khai thác đất bồi nền, cát xây dựng trái phép. Chủ trì phối hợp với Cục thuế tỉnh xử lý các đơn vị nợ đọng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, chống thất thu về tiền thuê đất, tiền phí môi trường. Xây dựng hệ thống biểu mẫu báo cáo về tiến độ thăm dò, khai thác khoáng sản của các đơn vị nhằm theo dõi, phát hiện kịp thời những đơn vị thực hiện không đúng, chậm để có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật. Rà soát lại các quy chế, quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quy định về phân cấp quản lý; sơ kết, tổng kết các quy chế, quy định về đất đai, khoáng sản, môi trường…Rà soát tất cả các giấy phép về thăm dò, khai thác khoáng sản, thời gian khai khoáng, kiên quyết thu hồi các giấy phép quá hạn. Có giải pháp nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian xây dựng giá đất trình hội đồng thẩm định giá của tỉnh. Khắc phục triệt để việc chậm chuyển thủ tục cho Cục thuế tỉnh để thu tiền thuê đất, giao đất. Lập danh sách các trường hợp đã được giao đất, thuê đất để quá hạn triển khai dự án, đồng thời chuyển thông tin cho sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh biết có biện pháp xử lý, xử phạt theo đúng quy định Nghị định số 135/2016/NĐ-CP của Chính phủ...

Nguyễn Tuấn Cường
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK