Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ TÁNH LINH | TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

11.1.2018 - 9:2

Sáng ngày 10/01/2018 Ban Dân vận TW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – UVBCT, Thủ tướng chính phủ và đồng chí Trương Thị Mai – UVBCT, Trưởng Ban Dân vận TW chủ trì hội nghị.


   Tại điểm cầu trực tuyến của Huyện ủy, tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại điện lãnh đạo các Ban và Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, Công an, Quân sự huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Phòng Dân tộc, HĐND, UBND huyện; các đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận các xã, thị trấn.

   Đánh giá chung, năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; nhiều nơi thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền…

   Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018, Ban Dân vận TW đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận trong năm 2018 là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân...

   Cũng tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương đã chọn chủ đề công tác năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương về công tác dân vận.

Duy Trung
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK