Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Huỳnh Thanh cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với tập thể cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

11.1.2018 - 8:31

       Chiều ngày 10/01/2018, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và trưởng, phó các phòng chuyên môn. 


       Tại buổi làm việc, thay mặt tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Trung Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát về tình hình hoạt động công tác Tuyên giáo năm 2017, cụ thể như: Hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức tốt việc học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo định hướng hoạt động báo chí, văn học - nghệ thuật; công tác tham mưu phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, môi trường và xây dựng Đảng...

       Chất lượng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng ngày càng được nâng lên; Hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 về nhiệm vụ tăng cường đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa đề ra được nhiều biện pháp đấu tranh phù hợp và tiếp tục được bổ sung, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể; Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao lòng yêu nước, xây dựng niềm tin vào Đảng, vào chế độ; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, phòng ngừa, ngăn chặn  nguy cơ “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả...

       Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những kết qủa đạt được của công tác Tuyên giáo trong năm 2017 vừa qua, đồng thời đồng chí đã lưu ý và nhắn mạnh thêm một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, tuy có đổi mới nhưng hiệu quả chưa cao; Việc chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, văn hóa, văn nghệ chưa tạo ra chuyển biến rõ nét.

       Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Toàn ngành Tuyên giáo cần xác định và tập trung thực hiện tốt những nội dung: Thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng nội dung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; các sự kiện chính trị lớn của đất nước; định hướng kịp thời về mặt chính trị tư tưởng và theo dõi hoạt động báo chí, truyền thông, văn hóa - văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh. Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo thực hiện tốt: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của BTVTU “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2018; tổ chức Hội nghị sơ kết, tuyên dương những điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (vào dịp 19/5/2018) ...

Tô Long
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK