Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

11.1.2018 - 8:48

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 48/UBND-BTCD về việc thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Tăng cường hơn nữa việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thuộc đơn vị, địa phương nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, có phong cách làm việc tốt, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành; trường hợp công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và áp dụng những quy định của pháp luật về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức xử lý như sau:

- Công chức, viên chức trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm một trong các hành vi quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 6 của Luật Khiếu nại; Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 8 của Luật Tố cáo hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Đối với trường hợp phát hiện công chức, viên chức sai phạm qua quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật hoặc qua kết luận xử lý tố cáo thì phải xử lý nghiêm theo nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật hoặc kết luận xử lý tố cáo.

- Thực hiện nghiêm túc việc giải quyết tình trạng công dân tập trung khiếu nại, tố cáo phức tạp tại Công văn số 396/UBND-BTCD ngày 05/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Khi xảy ra khiếu nại đông người, phức tạp, cán bộ lãnh đạo phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài cần chủ động nắm tình hình, tích cực phối hợp, giải quyết dứt điểm, bảo đảm an ninh trật tự.

Trong trường hợp chậm giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, gây bức xúc trong nhân dân để xảy ra khiếu kiện đông người phức tạp tại trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền thì người đứng đầu của các sở ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải chịu trách nhiệm và bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Coi kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, của các cấp, các ngành và địa phương.

- Việc xử lý đối với các trường hợp cố ý tố cáo sai sự thật để xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, làm mất đoàn kết nội bộ thì xử lý theo Công văn số 5163/UBND-BTCD ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý đối với các trường hợp cố ý tố cáo sai sự thật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và truyền thông nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm, hiểu đúng tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Việc đưa tin phải khách quan, trung thực, không đưa tin một chiều, sai lệch nội dung, bản chất vụ việc khiếu nại, tố cáo gây tác động tiêu cực tới dư luận, để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động.

Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ngành và các địa phương, hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện; khi phát hiện những trường hợp phạm trong việc thực hiện các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, đối với những vấn đề phức tạp thì xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để việc triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả.

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK