Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN HOẠT ĐỘNG

Cụm thi đua I tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

11.1.2018 - 8:5

 Cụm thi đua I, gồm 5 huyện, thị xã, thành phố: Phú Quý, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, La Gi và Phan Thiết, vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, tại huyện Phú Quý.   


Qua một năm triển khai và thực hiện, các thành viên trong Cụm thi đua I đã phát động nhiều phong trào thi đua, tập trung triển khai thực hiện có hiệu các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ được giao; Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, chất lượng từng bước được nâng lên, việc xây dựng các phong trào thi đua đã chú trọng bám sát nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển KT – XH của từng địa phương; công tác khen thưởng được mở rộng đối tượng, khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích trong các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất, người trực tiếp lao động, kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần các tập thể, cá nhân trên lĩnh vực đời sống xã hội, gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua được nhân rộng, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT – XH và bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự ATXH của từng địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác này vẫn còn một số mặt hạn chế như: phong trào thi đua chưa được triển khai thường xuyên, liên tục, một số phong trào chưa có chiều sâu, nội dung chưa đa dạng, chưa tập trung vào những nhiệm vụ khó, đột xuất; chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến đột phá.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Xuân Thạch – Phó trưởng phòng, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Bình Thuận, nhấn mạnh: năm 2018, trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao các huyện, thị xã, thành phó trong cụm thi đua I, tiếp tục thực hiện, tập trung chỉ đạo và có giải pháp cụ thể thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII đã đề ra.

Hội nghị cũng đã bàn giao trách nhiệm và cờ Cụm trưởng cho đơn vị UBND thành phố Phan Thiết, để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018.

Châu Thọ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK