Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI NÔNG DÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Nông dân khó khăn của xã Tân Bình được hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản cho

11.1.2018 - 7:48

Tân Bình là xã xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Chính vì vậy, nông dân tập trung trồng trọt, chăn nuôi để tăng thu nhập. Thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sinh sản, nâng cao thu nhập cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn xã Tân Bình, thị xã LaGi giai đoạn 2017 - 2020. Ngày 05/01/2018, Ủy Ban Nhân dân xã tổ chức phátbBò cho nông dân nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. 


Đ/c Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã phát biểu tại buổi lễ phát bò

Theo Đề án, nguồn vốn 110 triệu đồng được nhận hỗ trợ theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Ban quản lý đề án chọn mua 10 con bò cái giống, cấp cho 10 hộ gia đình. Khi Bò đến tuổi sinh sản, 10 hộ gia đình đó trả lại 10 con bê đầu tiên cho ban quản lý đề án. Sau đó, con bò mẹ và lần sinh con thứ hai trở đi sẽ thuộc sở hữu của 10 hộ. Với 10 con bê thu được từ 10 hộ gia đình, ban quản lý sẽ chọn và chuyển cho 10 hộ gia đình khác để nuôi (nếu bò con là đực thì ban quản lý sẽ đổi bò cái) đẻ và tiếp tục làm như vậy cho những lần kế tiếp để cấp phát cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thiếu vốn sản xuất tiếp theo.

Nuôi bò sinh sản là mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế, nhưng không phải hộ dân nào cũng có điều kiện đầu tư mua con giống về nuôi. Thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất nên cái nghèo vẫn luôn đeo bám họ bao lâu nay. Việc hỗ trợ bò sinh sản từ dự án nhằm giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là rất cần thiết. Với việc triển khai thực hiện dự án một cách tích cực, đúng đối tượng hưởng thụ, đề án chăn nuôi bò sinh sản đã tạo được niềm tin và sự hưởng ứng tích cực của người dân, tạo sức bật đối với những hộ nghèo của xã Tân Bình.

Lợi Giàu - Hội ND Tân Bình
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK