Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị triển khai công tác Kiểm sát năm 2018

10.1.2018 - 16:33

Sáng 09/01/2018, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018 và đón nhận Cờ thi đua của Ngành kiểm sát nhân dân. 


Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã đạt được trong năm qua, nổi bật là: (1) Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; đã truy tố được một số lượng khá lớn các vụ án hình sự trong đó có nhiều vụ án trọng điểm, phức tạp, góp phần kiềm chế gia tăng của tội phạm. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tiến bộ, bảo đảm cho việc bắt, tạm giữ, tạm giam và điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không truy tố oan sai, không bỏ lọt tội phạm. (2) Công tác quy hoạch, đào tạo gắn với bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển đội ngũ cán bộ được thực hiện khá tốt. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ được đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành được chú trọng hơn. (3) Công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và với các cấp ủy ngày càng chặt chẽ và đồng bộ hơn, nhất là cấp tỉnh. (4) Toàn ngành đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội bộ giữ vững đoàn kết, không có tổ chức đảng hay đảng viên bị xếp loại yếu kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. (5) Công tác thi đua được quan tâm triển khai mạnh mẽ, thiết thực tạo động lực để cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu. Với những kết quả nêu trên, năm 2017 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao công nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân (Cờ thi đua của Ngành năm 2017, Bằng khen 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối thi đua 9, cùng nhiều cờ, bằng khen cho các tập thể, cá nhân khác…).

Đồng chí Dương Xuân Sơn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2017

Nhất trí cao với nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã xác định, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng và tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, cần bám sát sự chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018.

Thứ hai, đề cao trách nhiệm, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là kiểm sát viên trong kiểm sát các hoạt động tư pháp cũng như thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Thứ ba, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Quá trình đó, quan tâm thực hiện tốt công tác tạo nguồn để bổ sung đội ngũ kiểm sát viên đang thiếu hiện nay.

Thứ 4, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng chắc chắn rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ngành và sự ủng hộ của nhân dân, phát huy truyền thống đáng tự hào của những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhất định sẽ có những bước phát triển mới cao hơn, toàn diện hơn trong năm 2018 và những năm tiếp theo, đáp ứng sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền và của nhân dân trong tỉnh.

Tuyết Hồng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK