Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI NÔNG DÂN | TIN HOẠT ĐỘNG

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hồng Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

10.1.2018 - 14:41

Trong 02 ngày (05- 06/01/2018), Hội nông dân xã Hồng Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc chọn tổ chức Đại hội điểm, từ đây rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 


Quang cảnh Đại hội điểm Hội Nông dân xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Bến: Huyện ủy viên-Chủ tịch Hội nông dân huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện Hội; Chủ tịch Hội nông dân 16 xã, thị trấn cùng 112 đại biểu chính thức và 65 đại bại biểu khách mời.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Hồng Sơn đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hội phối hợp các ngành kỹ thuật tổ chức 184 lớp chuyển giao KHKT về trồng trợt, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón cho cây trồng, cho hơn 9.145 lượt hội viên, nông dân;  kết nạp mới 579 hội viên, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số lên 2.752 hội viên; vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân được 52 triệu đồng, tổng số đến nay 70 triệu đồng, giải quyết cho hơn 30 lượt hội viên, nông dân vay phát triển sản xuất; quỹ chi hội hàng năm tăng từ 10 triệu đồng trở lên, vận động 156 hộ nông dân tham gia đóng góp Quỹ tương trợ với số tiền 166 triệu đồng, giải quyết cho 66 lượt hội viên nông dân vay xoay vòng, giúp nhau lúc khó khăn.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận đánh giá cao những kết quả mà Hội Hông dân xã đạt được nhiệm kỳ qua, chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém, như: tỷ lệ hội viên sinh hoạt còn thấp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi chậm, một bộ phận cán bộ hạn chế về năng lực... Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Hồng Sơn đã bầu được BCH khóa mới gồm 13 ủy viên và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018-2023./. 

Nguyễn Thị Bảy - Hội ND Hàm Thuận Bắc
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK