Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Đề nghị phê duyệt biên chế xác định theo vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện

10.1.2018 - 14:41

Đến năm 2021, Bình Thuận dự kiến giảm 13 phòng và 492 biên chế hành chính


    Triển khai thực hiện Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); ngày 02/01/2018, UBND tỉnh Bình Thuận có Tờ trình số 12/TTr-UBND gửi Bộ Nội vụ đề nghị phê duyệt biên chế xác định theo vị trí việc làm các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận đến năm 2021. Theo đó, đến năm 2021, tổng số phòng, ban bên trong 20 sở, ngành cấp tỉnh sau khi thực hiện phương án rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối là 124 phòng (giảm 09 phòng so với hiện nay); tổng số phòng của 10 UBND huyện, thị xã, thành phố sau khi thực hiện phương án rà soát, sắp xếp là 118 phòng (giảm 04 phòng so với hiện nay); tổng biên chế xác định theo vị trí việc làm của cơ quan hành chính là 2.078, giảm 492 biên chế so với năm 2015 (trong đó, cấp tỉnh giảm 321, cấp huyện giảm 171) theo lộ trình cắt giảm năm 2016 là 3 biên chế, năm 2017 là 69, năm 2018 là 239, năm 2019 là 58 và 2 năm 2020, 2021 là 115 biên chế.

    Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí biên chế theo vị trí việc làm để đảm bảo việc cắt giảm biên chế đến năm 2021 theo đúng quy định.

Duy Nghi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK