Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU

Phú Quý thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 cơ bản đạt mục tiêu đề ra và quyết tâm sẵn sàng cho năm 2018

10.1.2018 - 11:19

Trong năm 2017, tuy còn khó khăn; song, với sự chủ động, cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện


Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định

Năng lực tàu thuyền tiếp tục tăng so với cùng kỳ, chủ yếu là thuyền trên 90CV; sản lượng khai thác hải sản đạt kế hoạch và tăng 4,7% so với cùng kỳ. Hoạt động giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết được cải thiện rõ nét; thu hút 16 nghìn lượt du khách, tăng gần 10 nghìn lượt du khách so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước 32 tỷ đồng, vượt 60% dự toán tỉnh giao và tăng 28% so với cùng kỳ. Chất lượng giáo dục - y tế tiếp tục nâng lên. Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền, văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra khá sôi nổi; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017). Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội tiếp tục đẩy mạnh; giảm hộ nghèo vượt kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính có nhiều cố gắng; giải quyết tốt đơn, thư kiến nghị, phản ánh của công dân; không xảy ra điểm nóng, không có khiếu kiện, khiếu nại đông người, vượt cấp. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; công tác quân sự - quốc phòng được tăng cường. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội được quan tâm thường xuyên.

Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và kiểm tra, giám sát được chú trọng

Công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng được chú trọng. Giải quyết kịp thời nhiều vấn đề xã hội quan tâm, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Hoàn thành công tác quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt các cấp trong huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Việc củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được phát huy. Phát triển đảng viên vượt 22,22% chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên. Công tác nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. ông tác dân vận có nhiều cố gắng; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng đổi mới và hướng về cơ sở.

Tuy nhiên, trong năm qua, tại địa phương vẫn nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm, cần trao đổi, đó là: Thời tiết diễn biến phức tạp, một số cơ sở nuôi hải sản bằng lồng bè trên biển xảy ra 01 đợt cá chết bất thường, gây thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng; tình trạng gió mùa Đông Bắc tăng cường kết hợp với bão số 15 làm hư hỏng nhiều lồng bè thuộc xã Tam Thanh và biển xâm thực gây sạt lở bờ biển thuộc xã Long Hải. Nguồn thu ngân sách nhưng chưa bền vững, chủ yếu là nguồn thu tiền quyền sử dụng đất. Việc giữ chuẩn nông thôn mới còn khó khăn; triển khai thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải còn chậm. Luồng lạch ra vào cảng Phan Thiết vẫn chưa được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn yếu tố phức tạp; tình hình tàu cá bị cháy, nổ, ngư dân bị tai nạn lao động trên biển gây thiệt hại lớn về người và của thường xuyên xảy ra. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và công tác dân vận có mặt còn khó khăn.

Chủ động, sẵn sàng cho năm 2018

Để thực hiện hiệu quả hơn, chất lượng hơn, đạt kết quả toàn diện hơn trên các mặt, ngày 11/12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X) đã ban hành các Kết luận số 113-KL/HU và Kết luận số 114-KL/HU. Theo đó. Mục tiêu chung là tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6, 7 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).  Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh công tác dân vận, bảo đảm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống nhân dân. Tập trung rà soát các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo thực hiện đối với công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận; 09 nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Bước vào năm mới Mậu Tuất 2018, toàn Đảng bộ huyện nêu cao quyết tâm, giữ vững đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ra sức hưởng ứng thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Kỳ An
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK