Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Những nỗ lực trong hoạt động của Khoa Dân vận trong năm 2017

10.1.2018 - 8:51

Chính trị tỉnh Bình Thuận (2010), lực lượng giảng viên của Khoa lại khá mỏng, không ổn định và không được đào tạo phù hợp với chuyên ngành giảng dạy; do vậy, trong những năm qua, Khoa Dân vận đã không ngừng nỗ lực để tự vươn lên. Năm 2017 đã đánh dấu sự nỗ lực của tập thể Khoa trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Đầu năm 2017, số lượng viên chức của Khoa là 05 đ/c; tháng 3/2017, 01 đ/c được luân chuyển công tác sang phòng khác. Do vậy, tổng số viên chức của Khoa hiện có là 04/03 nữ.

Trong năm 2017, Khoa đã triển khai giảng dạy tất cả các phần học tại 18 lớp trung cấp LLCT-HC hệ tập trung và tại chức mở tại Trường và các huyện, thị xã trong toàn tỉnh và Lớp Cao đẳng Quân sự khóa 1. Bên cạnh đó, một số giảng viên của Khoa còn tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ các đoàn thể nhân dân...

Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên luôn chú trọng nâng cao chất lượng ở tất cả các khâu, kết hợp phương pháp giảng dạy tích cực với phương tiện hiện đại. Ngoài việc khai thác các nội dung cơ bản trong giáo trình, các giảng viên còn chú ý cập nhật kịp thời những chủ trương, đường lối, nghị quyết mới của Đảng, các văn bản, quy định mới của Nhà nước và những kiến thức thực tiễn thu thập qua những chuyến đi nghiên cứu thực tế ở các xã, phường, thị trấn trong và ngoài tỉnh vào trong nội dung bài giảng nhằm thực hiện tốt phương châm “lý luận gắn với thực tiễn” để nâng cao tính thuyết phục đối với học viên qua từng bài giảng. Đồng thời, Khoa cũng luôn quan tâm cải tiến, nâng cao chất lượng các buổi thảo luận của học viên trên lớp; đa dạng hóa các dạng đề thi tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm... để góp phần đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của học viên.

Kết quả cuối năm 2017, hầu hết các giảng viên của Khoa đã hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy. Ngoài số tiết thực hiện theo nghĩa vụ, số tiết giảng vượt giờ được thanh toán tiền (200 tiết/giảng viên),  tổng số tiết giảng vượt giờ không được thanh toán tiền giảng của  giảng viên trong Khoa năm 2017 là 384 tiết, làm lợi cho Ngân sách Nhà nước với số tiền trên 45.000.000 đồng.

Song song với công tác giảng dạy, Khoa Dân vận cũng rất quan tâm đến công tác thao giảng, dự giờ, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Ngay từ đầu năm, Khoa đã xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ cho các thành viên trong khoa. Qua công tác thao giảng cấp trường, 01 giảng viên được công nhận loại giỏi và cử tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc trường chính trị cấp tỉnh, trường cán bộ các bộ ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VI (khu vực phía Nam) do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức và kết quả đạt loại giỏi. Qua đó, đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy cho các giảng viên và chuyên viên tham gia giảng bài ở các phần học do khoa đảm trách.

Về hoạt động nghiên cứu thực tế, Khoa đã chủ trì tổ chức đi nghiên cứu thực tế liên khoa tại xã Tân Xuân, Tân Hà (Hàm Tân), tham gia cùng đoàn giảng viên của nhà trường đi nghiên cứu thực tế tại một số tỉnh Tây nguyên, đưa học viên các lớp đi nghiên cứu thực tế ở một số địa phương để tìm hiểu một số hoạt động trong công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, công tác cán bộ và việc phát triển KT-XH gắn với QP-AN. Qua đó, giảng viên trong khoa đã có điều kiện cập nhật thông tin và tình hình thực tiễn để bổ sung vào bài giảng đảm bảo tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Tính đến cuối năm 2017, các giảng viên của Khoa đã hoàn thành vượt mức nghĩa vụ nghiên cứu thực tế theo quy định của Học viện (54 ngày nghiên cứu thực tế/47 ngày theo quy định, đạt 115%)

Đối với hoạt động khoa học, trong năm, Khoa đã tổ chức thành công 03 cuộc hội thảo khoa học cấp khoa phục vụ cho đề tài khoa học cấp trường với nội dung “Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm Phần V.1 và Phần V.3”, đã được Hội đồng khoa học nhà trường tổ chức nghiệm thu, kết quả được xếp loại Khá. Đặc biệt, 01 giảng viên của Khoa đã tham gia biên soạn, bổ sung chuyên đề “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được Hội đồng chuyên môn nhà trường thống nhất thông qua và đưa vào giảng dạy trong Phần I.2 (Tư tưởng Hồ Chí Minh) của chương trình trung cấp LLCT-HC. Bên cạnh đó, hầu hết các giảng viên của Khoa đều tích cực viết bài đăng Website của trường, hội thảo khoa học cấp trường, Bản tin lý luận và thực tiễn… Kết quả cuối năm 2017, cả 04 giảng viên của Khoa đã đạt và vượt nghĩa vụ nghiên cứu khoa học năm (với 1.145 giờ/475 giờ theo quy định, đạt 241%).

Ngoài ra, 100% thành viên trong Khoa đều thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế tại cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú. 100% thành viên trong Khoa là đảng viên (trong đó, có 01 đồng chí là Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Giảng viên, Chủ tịch CĐCS), đã luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho công tác xây dựng tổ chức Đảng bộ trường, Chi bộ Giảng viên, xây dựng nhà trường, tổ chức công đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các đảng viên của Khoa đều nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc đăng ký và thực hiện kế hoạch cá nhân thực hiện NQ TW4 (khóa XII); kế hoạch cá nhân gương mẫu, cá nhân tự giác thực hiện theo Chỉ thị 05.

Kết quả xếp loại viên chức cuối năm của Khoa có 01 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100%  đ/c đạt danh hiệu “lao động tiên tiến”, trong đó có 01 đ/c đạt “chiến sĩ thi đua cơ sở”; 01 đ/c được Hiệu trưởng tặng giấy khen đạt thành tích tốt trong năm 2017 và 01 đ/c được Hiệu trưởng tặng giấy khen chuyên đề. Về kết quả phân loại đảng viên năm 2017, Khoa có 01 đồng chí được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là đảng viên tiêu biểu cấp cơ sở và 03 đồng chí được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với những nỗ lực trên, Khoa được nhà trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017, trong thời gian đến, tập thể Khoa Dân vận cần thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, sự lãnh đạo trực tiếp của Chi uỷ Chi bộ Giảng viên; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tập thể Khoa duy trì đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, nêu cao tính chủ động, ý thức kỷ luật của mỗi thành viên cũng như tinh thần cộng đồng trách nhiệm với phương châm “chất lượng đi đôi với tiến độ”. Bên cạnh đó, có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa Khoa với các phòng, khoa khác của Trường trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chung. Hy vọng rằng, với những nỗ lực, đột phá năm 2017, Khoa Dân vận sẽ có thêm thành tích mới trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế của mình, xứng đáng là tập thể lao động xuất sắc, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận vững mạnh năm thứ 18 và những năm tiếp theo./.

Minh Hoài
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK