Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 ở cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

10.1.2018 - 8:18

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, ngày 14/11/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 184 -QĐ/UBKTTU phê duyệt danh sách cán bộ, công chức cơ quan thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 và Kế hoạch số 39 - KH/UBKTTU để công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.


Trên cơ sở các hướng dẫn của Thanh tra tỉnh về cách ghi bản kê khai tài sản thu nhập, Thường trực UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa lên mạng nội bộ của cơ quan để cán bộ, công chức chủ động nghiên cứu. Tiếp theo cơ quan tổ chức hội nghị tập huấn, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trực tiếp hướng dẫn cách ghi bản kê khai tài sản thu nhập để cán bộ, công chức hiểu sâu kỹ, nắm vững các nội dung ghi trong bản kê khai tài sản thu nhập.

Năm 2017, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 17 đồng chí cán bộ, công chức có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 07 đồng chí (gồm Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm và 05 ủy viên); thuộc diện cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quản lý 10 đồng chí.

Ngày 28/12/2017, cơ quan phối hợp với Chi ủy cơ quan mở Hội nghị cán bộ công chức để công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai. Từng đồng chí đọc bản kê khai của mình. Hội nghị thảo luận và thống nhất với các bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017.

Bản kê khai của các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được cơ quan gởi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Hướng dẫn số 10, ngày 26/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân gắn đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm. Bản kê khai của các đồng chí cán bộ thuộc diện cơ quan quản lý thì được đưa vào lưu hồ sơ cán bộ tại cơ quan. Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy được báo cáo đến các cơ quan có thẩm quyền theo dõi theo quy định./.

NTH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK